Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN UPORABE SPLETNE STRANI

 

V vednost: Uporabnik se ob uporabi spletne strani zaveže, da se strinja z vsemi določili v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe vsebin spletne strani  www.mizarstvoornik.com.

Z obiskom spletne strani se uporabnik strinja s splošnimi pogoji poslovanja. V kolikor se s splošnimi pogoji ne strinja, uporaba spletne strani ni mogoča.

 

1. SPLOŠNA DOLOČILA POSLOVANJA

 

Splošni pogoji uporabe strani mizarstvoornik.com se nanašajo na pogoje uporabe vsebin in slikovnega gradiva na spletni strani. Pravno veljaven in zavezujoč dogovor med Mizarstvom Ornik, izdelava in montaža biolesnih izdelkov d.o.o., Lešane 3, 9253 Apače in vsako osebo, ki obišče ali uporablja spletno stran ( v nadaljevanju: uporabnik).

 

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe ali izbrisa delov spletne strani brez predhodnega obvestila. Ponudnik se zaveže, da se uporabniku zagotovi dostop do novih vsebin z stalno posodobitvijo spletne strani. Uporabnik je seznanjen in se strinja, da se spletna stran lahko občasno spreminja brez predhodnega obvestila uporabnikom.

 

 

2. NAROČILA

 

Kupec lahko preko telefona, e-maila ali facebooka pošlje ponudniku povpraševanje, ki ga ne  zavezuje k nakupu. Iz njegovega sporočila mora biti jasno razvidno ali želi po prejemu ponudbe izdelek dejansko naročit in ga mora tudi v pisni obliki posredovati ponudniku.

Če iz sporočila ni jasno razvidno ali gre za povpraševanje ali za naročilo mora ponudnik to preverit.

Preden kupca oddano naročilo zavezuje z prvim vzpostavljenim stikom, poslanim sporočilom s strani ponudnika morajo kupcu biti posredovani splošni pogoji poslovanja.

Ko kupec naročilo potrdi in odda, se šteje da je prebral splošne pogoje in da se z njimi strinja.

Kupec oz. naročnik po oddaji naročila na svoj email naslov prejme elektronsko sporočilo z potrditvijo in povzetkom naročila. Hkrati pa prejme tudi predračun ali avansni račun za naročen izdelek.

 

3. DOSTOP DO SPLETNE STRANI

 

Spletna stran je dostopne 24 ur na dan. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopa,  do spletnih strani zaradi tehničnih razlogov. Ponudnik si prav tako pridržuje pravico do daljših prekinitev dostopa do spletnih strani v primerih povezanih z vzdrževalnimi deli. Ponudnik ne jamči dostopa do spletnih strani v primerih izpadov v omrežjih ponudnikov internetne povezave ali kakršnih koli izpadih, napakah in / ali drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah.

 

                                  4. OMEJITVE DOSTOPA DO SPLETNE STRANI

 

Ponudnik si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 7. točki teh pogojev uporabe, omeji ali prekine dostop do vsebin spletnih strani za posamezni IP naslov uporabnika.

 

                                 5. STAROSTNE OMEJITVE IN ODGOVORNOSTI

 

Uporaba spletnih strani je namenjena uporabnikovi lastni uporabi in ni omejena z starostjo. Prijava drugih oseb ali izpolnjevanja obrazca za druge osebe ni dovoljena, kar uporabnik jamči s polno odškodninsko odgovornostjo.

 

 

                             6. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN PIŠKOTKI

 

Sestavni del teh splošnih pogojev poslovanja je tudi politika varovanja osebnih podatkov in politika spletnih piškotkov.

Dokumenta sta dosegljiva na naslednjih povezavah:

 • Politika varovanja osebnih podatkov
 • Politika spletnih piškotkov

 

                                               7. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

 

Uporabnik se zaveda, da:

 • Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin na spletnih straneh niso v vsakem trenutku 100% zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja sistemov tretjih strani, ki so potrebni za dostop do spletnih strani (ponudniki internetne povezave, ponudniki električne energije,…), ponudnik ne prevzema odgovornosti.
 • Ponudnik ni odgovoren za nepravilno delovanje storitev, ki so posledica nepravilne uporabe ali neznanja uporabnika pri uporabi storitev.
 • Za uporabo storitev uporabnik potrebuje ustrezno programsko in strojno opremo (računalnik, spletni brskalnik, dostop do interneta).
 • Ponudnik tehnično ne more zagotoviti delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi začasno motile delovanje storitev.
 • Vse informacije, gradiva in druge vsebine na spletnih straneh so informativne narave. Ponudnik po najboljših močeh poskuša zagotavljati čim boljšo predstavitev in delovanje spletnih strani ter ažurnost, popolnost in pravilnost podatkov, ki so predstavljeni na spletnih straneh. Kljub temu ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.
 • Brez predhodnega dovoljenja ponudnika se ne sme: kopirati, tiskati ali shranjevati objavljenih slik na spletnih straneh. Prav tako je brez predhodnega dovoljenja ponudnika izrecno prepovedana uporaba grafičnih elementov in znamk. 

 

                                                      8. ZAVEZA UPORABNIKA

 

 • da ne bo vsebin, objavljenih na spletnih straneh, uporabljal v komercialne, nelegalne ali katere koli druge namene, razen tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe.
 • da ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki se nahajajo na spletnih straneh.
 • da ne bo poskušal pridobiti, zbirati in shranjevat osebnih podatkov drugih uporabnikov spletnih strani.
 • da ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celotne ali delov vsebin spletnih strani.
 • da ne bo uporabljal računalniških kod, zlonamernih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo spletnim stranem ali ponudniku in njegovi programski ter strojni opremi.

 

                                                             9. REKLAMACIJE

 

V primeru težav z spletno stranjo ali vprašanj lahko pošljete elektronsko sporočilo na : info@mizarstvoornik.com

 

                                             10. KRŠENJE POGOJEV UPORABE

 

Uporabnik, ki krši pogoje uporabe ali splošne pogoje poslovanja, ponudnik ima pravico da mu onemogoči dostop do spletne strani. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja. Morebitne kršitve pogojev poslovanja ali splošnih pogojev poslovanja s strani drugih uporabnikov, lahko sporočite na e-poštni naslov: info@mizarstvoornik.com

 

              11. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE

 

Ponudnik lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih strani, varstvo podatkov ter druga področja, ki so povezana s poslovanjem spletne strani ponudnika in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja ali dopolnjuje te pogoje uporabe, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani www.mizarstvoornik.com ali preko elektronske pošte, posebej če se spremembe nanašajo na spremembo politike varovanja osebnih podatkov. Vsakokratne spremembe ali dopolnitve pogojev uporabe začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb ali dopolnitev. Če je sprememba ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

 

                           12. PRITOŽBENI POSTOPEK IN REŠEVANJE SPOROV

 

Pogodbeni stranki se zavežeta vse spore reševati na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma, pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež prodajalca.

Ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Skladno z zakonskimi normativi Ponudnik objavlja spletno povezavo do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov. Platforma je na voljo tukaj: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15), Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter sprememb Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 

Kraj in datum: Lešane, dne 04.05.2021

Splošne pogoje poslovanja je sprejel:

Mizarstvo Ornik d.o.o

direktor David Ornik