Politika varovanja osebnih podatkov

POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

 

1. SPLOŠNO

 

Mizarstvo Ornik, izdelava in dobava biolesnih izdelkov d.o.o., Lešane 3, 9253 Apače (v nadaljevanju: Ponudnik) se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletnih strani. Vse posredovane osebne podatke bo Ponudnik uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Ponudnik zelo spoštuje zaupnost podanih osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletnih strani, zato bo iz Ponudnikove strani storjeno vse, da jih zaščiti pred kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so za Ponudnika zelo pomembni in jim posveča posebno pozornost in skrb.

 

2. UPORABA OSEBNIH PODATKOV

 

Ponudnik za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje  in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek;
 • e-poštni naslov;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletnih straneh;

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki – Ponudnik ne odgovarja.

 

3. NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

 

Ponudnik bo osebne podatke obdeloval v naslednje namene:

 • Za komunikacijo z uporabnikom glede oddanih povpraševanj po izdelkih oz. v primeru vprašanj uporabnikov. V ta namen bo Ponudnik osebne podatke hranil tako dolgo, dokler so ti potrebni za komunikacijo s stranko.
 •  Osebne podatke, ki jih prejmemo od naročnika hranimo do 12 mesecev po poslanem zadnjem sporočilu oz. zaključku naročila ( izpolnitve pogodbe). Podatki na izdanih računih pa se hranijo 10 let od izdaje računa.

 

4. PRAVICE UPORABNIKA

 

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva:

 • Pravica do seznanitve: vedno imate pravico do seznanitve ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

(a) namene obdelave;

(b) vrste zadevnih osebnih podatkov;

(c) uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;

(d) predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

(e) kadar osebni podatki niso zbrani od vas vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

 

Kot naročnik storitev oz. izdelkov imate pravico da preverite ali obdelujemo osebne podatke o vas in do dostopa o osebnih podatkih, ki jih o vas hranimo oz. obdelujemo (v tem primeru vam jih bomo posredovali v obliki PDF dokumenta, ki je strojno berljiv). Vedno lahko zahtevate, da se netočni osebni podatki o vas popravijo. V kolikor menite, da ne obstaja več upravičen razlog za nadaljnjo uporabo oz. obdelavo vaših osebnih podatkov nam to sporočite, vendar določenih osebnih podatkov, ki jih zbiramo na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost ne smemo zbrisati. Imate tudi pravico, da omejite uporabo vaših osebnih podatkov v primerih, ko oporekate točnosti osebnih podatkov, ko ocenite, da je obdelava nezakonita vendar ne želite izbrisa in ko osebni podatki niso več potrebni za namen obdelave potrebujete pa jih za uveljavitev pravnih zahtevkov.

 • Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih Ponudnik hrani ali obdeluje, s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@mizarstvoornik.com.

Pravica do izbrisa: Pravico imate doseči, da vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

(a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

(b) kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;

(c) kadar obdelavi ugovarjate, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;

(d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito

 • Izvoz in vpogled do osebnih podatkov, ki jih Ponudnik hrani ali obdeluje, s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@mizarstvoornik.com.

O vaši zahtevi vam bo odgovorna oseba Ponudnika: Ornik Mirjana  odgovorila v predpisanem roku 1 meseca. V primeru zapletenosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca, o čemer boste obveščeni.

 

Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

 

Ponudnik je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegovih spletnih strani. Ponudnik ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen:

 • pogodbenim obdelovalcem, ki za upravljavca izvajajo podporo za obdelavo osebnih podatkov za posamezne namene, za katere je bila podana privolitev,
 • če bi to od njega zahtevale državne oblasti,
 • če je taka obveznost določena v zakonu,
 • ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Ponudnika.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletne strani, kot tudi ob morebitnem naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Ponudnik teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi, razen v namene, ki jih uporabnik  predhodno dovoli. Ponudnik podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Dostavni službi (npr. Pošta Slovenije, DHL, UPS, GLS, DPD ipd.) bo Ponudnik zaupal le potrebne podatke za dostavo naročenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). Prek elektronske pošte bo Ponudnik stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo naročila, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo potrebno in bo prišlo do težav.

 

Izvajanje politike zasebnosti

 

Vse zaposlene ali honorarne osebe pri Ponudniku, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne strani. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s Ponudnikom.

 

Kontakt

 

Ob postavitvi vprašanja o pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo smo vam na voljo na e- poštni naslov: info@mizarstvoornik.com

 

Lešane, dne: 04.05.2021                                                                                                    Ornik Mirjana, prokurist