EU projekti

Projekt kaskadna raba lesa

Zavod Podgradom iz Gornje Radgone in Mizarstvo Ornik skupaj sodelujeta v projektu prikazovanja kaskadne uporabe lesa (kot vzorčen primer krožne ekonomije). V skladu s kaskadno rabo lesa je tako bistvenega pomena izrabiti les tudi po koncu njegove življenjske dobe. Značilen primer odsluženega lesa je na primer staro pohištvo, ki ga pripravimo za kosovni odvoz. Odslužen les se najde tudi pri podiranju starih stavb in lesenih objektov. Ravno podiranje starih lesenih objektov in možnost ponovne uporabe tega lesa, nas je navdihnila.

 

Učinki operacije se bodo kazali predvsem v uporabi lokalnih resursov in dodajanje vrednosti odsluženim materialom, usposabljanju ponudnikov in potrošnikov, druženju različnih deležnikov, multiplikativen učinek na lokalni razvoj, poučevanju in prikazu dobre prakse s področja krožnega gospodarstva in pa nenazadnje priložnost za nove ideje/zaposlitve.

 

Naše ključne ciljne skupine v pripravi projekta, med izvedbo in po izvedbi so: mizarji (vključeni že v pripravo projekta, usposabljanja med izvedbo in po izvedbi), lastniki kmetij (med izvedbo in po zaključku projekta), lastniki starih lesenih objektov in pomožnih kmetijskih objektov (med izvedbo in po zaključku projekta), mladi (izobraževanje o kaskadni rabi lesa med izvedbo in po zaključku projekta), ostala zainteresirana javnost (med izvedbo in po zaključku projekta) in pa lokalna skupnost in javne ustanove (bile vključene v pripravo projekta, med in po izvedbi sledi usposabljanje).

 

Uspešnost operacije bomo merili različni kazalniki. Vsekakor bodo kazalniki v skladu s SLR splošnim oziroma specifičnimi ciljem znotraj TP1; in sicer število novih proizvodov/storitev, število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje projekta. Prav tako pa si je vlagatelj zadal še nekaj dodatnih kazalnikov, in sicer: število ljudi, ki jih je dosegla operacija (skupaj z usposabljanji); število dogodkov, ki je ustvarila operacija; in kakšno trajnost je dosegla operacija (število vgrajenega in količina recikliranega materiala / izvor lokalnih virov/lokalnih resursov/lokalnih ponudnikov).

 

Povezave na spletne strani: